Genoplivning af dødt bil-batteri

Batterier kan i dag holde til meget, dog ikke alt. De kan blive dårlige af flere årsager. Varme, Kulde, kortslutning, korrosion og general slitage. Har du et batteri, som er dødt og ikke virker mere. Kan det måske reddes Det kræver dog lidt tid og en oplader.

Start med at afmontere batteriet. Tag så en stærkt opvredet klud, og rengør batteriet, og aftør polerne, så de er helt rene.

Hvis batteriet indeholder værke, kan der med fordel efterfyldes med destilleret vand, indtil mærket på batteriets kant er nået. Dog kan nyere typer bil-batterier ikke efterfyldes.

Når batteriet er rengjort og efterfyldt, monteres propperne på batteriet igen. Lader tilsluttes og batteriet sættes til opladning. Husk at den anvendte lader, skal være beregnet til den type bilbatteri du benytter. Så opladningen sker korrekt.

Lad laderen oplade batteriet i nogle timer. Og afmonter derefter laderen.

Batteriet monteres i bilen igen, og polerne tilsluttes korrekt. Rød ledning er + plus polen, og den sorte er – minus polen.

Hvis batteriet har klaret opladningen er det nu klart til brug, hvis bilen ikke vil starte igen, der det nok batteriet som skal udskiftes.

For at finde det korrekte batteri, er det vigtigt at batteriets fysiske mål, er identiske, så det kan være i batteriholderen på bilen. Desuden skal polstillingen også være korrekt, så ledningerne i bilen kan nå, til henholdsvis + og – polerne.

Har du besvær med at finde det korrekte batteri, så er du velkommen til at kontakte os på 70228860 eller på info@batteri-butik.dk