Skån miljøet – Genbrug af batterier

Batterier og genopladelige batterier tilhører ikke husholdningsaffaldet.

De skal derfor afleveres til et af de mange indsamlingsteder, som findes på kommunernes genbrugsstationer.

Da batterier indeholder metaller, som kan være skadelige for miljøet, er det derfor vigtigt, de bliver genanvendt på den korrekte måde.

Køb nye batterier til dit elektronik, så du kan forlænge elektronikkens levetid. Det kan ofte være en stor miljømæssig fordel at udskifte batterierne i din telefon, computer eller andet elektronik, frem for at kassere hele enheden.

Som importør af batterier og akkumulatorer har man det finansielle ansvar for håndteringen af batterier og akkumulatorer. Dette skal derfor dække alle omkostninger til indsamling og affaldsbehandling af brugte batterier. For så vidt angår de bærbare batterier og akkumulatorer har kommunerne ansvaret for at etablere indsamlingsordninger.

Dette symbol vises typisk på batterier og batteripakker, og betyder batterierne ikke må smides ud med det daglige husholdningsaffald. Sørg altid for at batterier afleveres på genbrugspladsens indsamlingssted for batterier. Så sikrer du at de ikke ender det forkerte sted. Batterierne indeholder metaller og andre komponenter, som kan genanvendes og bruges til at producere nye batterier og andre produkter.