Vedligeholdelse af Blybatterier

Herunder beskrives det hvordan blybatterier behandles bedst, så de holder længere.

I denne “maskine” er der monteret gastætte blyakkumulatorer.

Akkumulatorerne er 100% vedligeholdelsesfrie, d.v.s. at de ikke skal påfyldes vand eller på anden måde serviceres.

Akkumulatorerne må kun oplades med den medfølgende fuldautomatiske oplader. Oplades akkumulatorerne med en anden type lader, vil akkumulatorerne blive ødelagt.

De fleste gastætte blyakkumulatorer er godkendt til lufttransport.

OPLADNING

Akkumulatorerne skal oplades hver gang man har brugt “maskinen”.

Bruger man “maskinen” flere gange i løbet af en arbejdsdag, kan man med fordel sætte “maskinen” til opladning i middagspausen. Efter en arbejdsdag skal “maskinen” straks sættes til opladning. Store afladninger slider meget på blyakkumulatorer.Blyakkumulatorer skal ikke aflades 100%. Den fuldautomatiske oplader kan ikke overlade akkumulatorerne. Har “maskinen” ikke været i brug i 2 måneder eller mere, anbefales det at man oplader akkumulatorerne inden påbegynder ny drift. Den fuldautomatiske oplader “vedligeholder” akkumulatorerne når opladningen er fuldført. Det er derfor ikke nødvendigt at slukke eller afbryde for opladeren. Når opladeren sættes i stikkontakten, må man ikke tænde for strømmen før man har tilsluttet ladestikket til “maskinen”. Opladeren udvikler varme når den anvendes. Den må derfor ikke tildækkes eller på anden måde forhindres i at afgive varme. Kontroller om opladeren kan tåle at stå udendørs. En opladning kan tage op til 10 timer (ladestrøm = 1/5C). Ladetiden er afhængig af ladestrøm (Ampere) og Capacity (ah).

HVOR LANGT KØRER JEG.

Der er flere faktorer som har indflydelse på hvor langt man kan køre. Afladningsgraden, opladningstid og temperaturen er de 3 faktorer som har stor indflydelse på energimængden der opsamles i akkumulatorerne. Alle tekniske data som oplyses i katalogerne er defineret ud fra meget beskrevne forhold. Temperaturområdet +20 – +25C er standard. Er en akkumulator ikke opladt 100%, er køretiden mindre og akkumulatoren slides unødvendigt.

Om sommeren er der ikke de store tekniske problemer med akkumulatorerne fordi temperaturen er fra +10C til +25C. Dog må man ikke stille en ”maskine” til opladning direkte i solskin. Under ”skjoldet” bliver der meget varmt og temperaturer over +30C kræver en oplader som er selvregulerende på ladespændingen. Disse er dog meget dyre.

Om vinteren opstår der mange problemer. Allerede ved +10C har man ca. 30% mindre energi i akkumulatoren til forbrug. Ved 0C er der ca. 40% mindre energi til forbrug. Hvis ”maskinen” har stået udendørs i udhus eller andet koldt sted, kan de fleste opladere ikke lade akkumulatorerne tilstrækkeligt. De fleste motorer anvender mere energi når det er koldt. Dette gælder også elektromotorer. Vores erfaring er, at en normal dansk vinter vil begrænse kørelængden med op til 50% i forhold til om sommeren.

Et godt råd. Start opladningen straks efter brug. Akkumulatorerne er stadig ”varme” og modtager derfor lettere ladestrømmen. Hvis det er muligt bør man søge at oplade i et rum hvor temperaturen er mere end +15C, fx i en varmekælder eller et bryggers. 

RENGØRING af blybatterier:

Hold altid akkumulatorerne og opladeren rene og tørre. Fjern snavs med en børste og tør herefter med en hårdt opvredet klud. Man må aldrig anvende opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler. Opladeren ødelægges hvis der kommer væske ind i elektronikken.

INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF BLYBATTERIER:

Når akkumulatorerne trænger til udskiftning, skal de udtjente akkumulatorer afleveres til en godkendt indsamlingsplads.