Håndtering af Lithium-ion (Li-ion) Batterier

Alle typer af batterier er forskellige og har dermed individuelle krav, der skal opfyldes for at opnå en stabil funktion og lang levetid. Denne oversigt opsummerer, hvad du bør gøre og lige så vigtig, hvad du ikke bør gøre for at få det meste ud af dine batterier.

Den optimale behandling af batterierne, er måske ikke altid muligt i praksis og mindre afvigelser fra anbefalingerne kan være acceptable, men vil medføre kortere levetid på batterierne. Eksponering overfor varme, er i almindelighed en af de største årsager til forringet levetid på dine batterier.

Lithium-ion-batterier (Li-ion)

Bruges til: Mobiltelefoner, bærbare pc, video kameraer. Elværktøj

Opladning: Oplad batteriet ofte. Batteriet holder længere med delvise
opladninger end ved fulde opladninger.
Må ikke anvendes, hvis pakken bliver varm under opladning.
Tjek også oplader.
Opladningsmetoder: Konstant spænding til 4,20V/celle (typisk). Ingen
vedligeholdelses-opladning efter fuld opladning. Li-ion kan forblive I laderen (ingen hukommelse). Batteriet skal forblive køligt. Lynopladning
ikke mulig.

Hurtig opladning = 3t

Afladning: Undgå fuld cyklus på grund af slitage. 80 % dybde-afladning anbefales. Genoplad oftere. Undgå fuld afladning. For lav spænding kan afskære sikkerhedskreds.

Service behov: Ingen vedligeholdelse nødvendig. Mister kapacitet, som følge af aldring, brugt eller ej.

Opbevaring: Opbevares på 40 % ladetilstand i afkølet rum. 40 % opladning svarer til spændingstilstand på ca. 3,75-3,80V/celle. Må ikke opbevares fuld opladet eller ved varme temperaturer grundet accelereret ældning.

Bortskafning: Må ikke smides i affald; indeholder giftige metaller; skal genbruges.

Ordforklaring:
Memory effekt = Batteriet ”husker” sidste ladestand, fx 80% og lader kun til da fremover istedet for til 100%
Cyklus = Er cyklussen fra når batteriet er blevet fuldtsændig afladet og opladet igen
Dybdeafladning = Er en 100% afladning af batteriet
Vedligeholdelsesopladning = Løbende ”klat” opladning der flugter med batteriets selvafladningsrate
Spændingstilstand = Er et udtryk for den elektriske spænding imellem den positive og negative pol i et batteri målt i Volt
Ladetilstand = Angiver hvor meget batteriet er ladet op
V/celle = Er et udtryk for den elektriske spænding i den enkelte battericelle målt i Volt