Håndtering af Blybatterier (Gastætte og flydende elektrolyt)

Blybatterier (Gastætte og flydende elektrolyt)

Bruges til: Motorcykler, biler, kørestole, nødstrømsanlæg.

Opladning: Oplad umiddelbart efter brug. Blybatterier skal altid opbevares I opladet tilstand. Batteriet holder længere ved delvise afladninger frem for fulde afladninger.
Opladningsmetoder: Konstant spænding til 2,40V/celle (typisk).
Efterfulgt af vedligeholdelses-opladning holdt til 2,25V/celle.
Batteriet skal holdes køligt.
Lynopladning ikke mulig;
kan efterfølgende nøjes med vedligeholdelsesopladning.
Langsom opladning = 14t
Hurtig opladning = 10t

Afladning: Undgå fuld cyklus på grund af slitage. 80 % dybdeafladning
anbefales. Genoplad ofte eller brug større batteri.
Lav energitæthed begrænser blybatterier til hjultrukne køretøjer.

Service behov: Anvend topladning hver 6. måned. Lejlighedsvis opladning/afladning kan øge effekten.

Opbevaring: Opbevares fuldt opladet. Må ikke opbevares under 2,10V/celle; anvend topladning hver 6. måned.

Bortskafning: Må ikke smides i affald; indeholder giftige metaller; skal genbruges.

Ordforklaring:
Memory effekt = Batteriet ”husker” sidste ladestand, fx 80% og lader kun til da fremover istedet for til 100%
Cyklus = Er cyklussen fra når batteriet er blevet fuldtsændig afladet og opladet igen
Dybdeafladning = Er en 100% afladning af batteriet
Vedligeholdelsesopladning = Løbende ”klat” opladning der flugter med batteriets selvafladningsrate
Spændingstilstand = Er et udtryk for den elektriske spænding imellem den positive og negative pol i et batteri målt i Volt
Ladetilstand = Angiver hvor meget batteriet er ladet op
V/celle = Er et udtryk for den elektriske spænding i den enkelte battericelle målt i Volt