Batterilader vs. levetid på batterier

Der er to faktorer, som er vigtige, når vi taler om levetid og ydeevne for blybatterier til kørestole og elscootere.

Antallet af dybdeafladninger.

Opladningen af de afladte blybatterier.

Dybe afladninger slider meget på et blybatteri.
Aflader man 80% pr. cyklus (fra ladning til ladning) kan man forvente ca. 180-200 opladninger.

Aflader man 50% pr. cyklus, kan man forvente 400-450 opladninger.

Aflader man 30% pr. cyklus, kan man forvente mere end 1000 opladninger.

Derfor skal batterierne altid sættes til opladning, så snart man er hjemme ved opladeren.
En opladning bør ikke tage mere end 12 timer.

Et afladt blybatteri skal altid oplades ca. 110% af den forbrugte kapacitet.

Har man forbrugt 50Ah på en  dag, skal der oplades 55Ah for at få batterierne 100% opladte.

Hvis en lader ikke oplader et batteri mere end fx 70%, har man ved næste kørsel et batteri med lav kapacitet, som hurtigere dybdeaflades med følgende kortere levetid.

Alle ladere er normalt designet til en rumtemperatur på 20-25C.

Når temperaturen bliver lavere end 10C, vil kapaciteten være ca. 30% lavere end ved 20-25C, hvis der ikke kompenseres for dette ved brug af en termoføler.

En billig lader er billig, fordi der er anvendt komponenter, som har en højere tolerance end højkvalitets komponenter.
Billige komponenter kan udvikle meget varme, som laderen kompenserer for ved at reducere ladningens effekt.
En billig lader har en lav tæthedsgrad (lufthuller i kabinettet), for at komme af med varmen.
Det betyder, at støv og vand kan sætte sig på printkortet med kortere levetid til følge.

Et blybatteri bliver ikke bedre end den lader, som anvendes til opladningen.

Hvorfor anvender producenter af kørestole og elscootere så billige batteriladere?
Der er to svar:

Man er presset i bund i en udbudsrunde.

Kunden har ikke stillet krav til kvaliteten på batteriopladeren – men stoler på at producenten tilbyder det bedst egnede.